Vaše kontaktné údaje pre reklamáciu:

Meno
Priezvisko
Adresa na ktorú bol odoslaný tovar:
E-mail:
Tel. Číslo:
Číslo bankového účtu (IBAN) kde vrátime peniaze za tovar

Informácie o reklamovanom tovare:

Dátum kúpenia tovaru:
Číslo objednávky
Kód tovaru / id: číslo
Popis tovaru:
 
 
 
Po uznaní reklamácii chcem tovar:
 
 
 
Poznámka o poškodení, alebo iné informácie pre nás: